AMAÇ

 

 ÜNİDAP Bölgesel Kalkınma Konferansı ile uluslararası düzeyde akademisyenlerin, politika yapıcılarının ve uygulayıcılarının bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Konferansın amacı, Bölgesel Kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim insanlarına, girişimcilere ve üniversiteler dışındaki araştırmacılara karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir zemin hazırlamak, birçok alandan gelecek özgün fikirlere ve araştırmalara ev sahipliği yapmaktır. Sosyal Kalkınma ana başlığı etrafında şekillenecek olan konferansta tarım, sanayi, enerji, eğitim, kültür ve turizm gibi alt başlıklar sunulmuş olup, bu alt başlıkların sosyal kalkınmadaki rolü ile ilişkili olarak bildirilerin toplanması, ilgili oturumların, konuşmaların, panellerin düzenlenmesi planlanmaktadır. Konu etrafında genel olarak bölgeye, özel olarak da bölge illerine has sorunların, çözüm önerilerinin, değerlerin, potansiyellerin, alternatiflerin ele alınması öncelikli ilkemizdir. Ayrıca;


•  Konferansa katılacak olan akademisyenlerin; kamu kurumları, STK, özel sektör yetkilileri ve temsilcileri ile bir araya gelerek, yatırımların ve hizmetlerin doğru, planlı, projeli, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi doğrultusunda rehberlik etmesi


•  Hem Bölgesel Kalkınma konusunda uzman olan, hem de kendi çalışma sahaları ile bölgesel kalkınma konusuna önemli katkılar sağlayabilecek kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek tartışmalar ışığında, Türkiye’de Bölgesel Kalkınma uygulamalarının geliştirilmesi yönünde görüş birliğine varılması ve bir yol haritası oluşturulması


•  Dünya genelinde Bölgesel Kalkınma konusunda yaşanan yeniliklerin dile getirilmesi ve Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projesi’ne katkı sağlayacak şekilde bu yeniliklere ne ölçüde uyum sağlayabildiği ve neler yapması gerektiğinin ortaya konulması


•  Sosyal Kalkınma alanında gerçekleştirilmiş projelerin amaçlarının, özelliklerinin ve etkilerinin dile getirilerek gerçekleştirilebilecek projelere öncülük etmesinin sağlanması


•  Konferans sonunda yayınlanacak olan bildiriler kitabı sayesinde Bölgesel Kalkınma konusunda çok yönlü bir alana önemli bir katkı sağlanması ve aynı zamanda bu konuda karar alıcılara yol gösterici bir eser ortaya konulması,


•  Konferansa davet edilecek yerel ve ulusal basın temsilcileri vasıtasıyla Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma ve bilgi toplumu konusuna verdiği önemin, ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurulması,


•  Son olarak konferansın kapsamı, katılımcıların nitelikleri ve alanları itibariyle Türkiye için kısa ve uzun vadede yararlar sağlayacak çok yönlü bir akademik platformun oluşturulması amaçlanmaktadır.