DAVETLİ KONUŞMACILAR


Prof. Dr. Ahmet Balkaya - 19 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İncekara – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Yayla- Haliç Üniversitesi
Prof. Dr. Aylin Görgün Baran – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram Coşkun – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir Berat Özipek - Medipol Üniversitesi 
Prof. Dr. Bülent Gülçubuk - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Saatçioğlu – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ellen Pirro  Iowa State University
Prof. Dr. Emine Feryal Turan - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Esma Durugönül - Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhat Kentel - İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Feridun Yılmaz - Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Ercan - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hacıağa Rüstembeyov - Bakü Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Bulut - Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. İlhami Güler - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan Kalaycı - İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. John P. Portelli - University of Toronto
Prof. Dr. Juhani Tuominen - University of Lapland Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kenan Ören - Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Marja Tuominen - University of Lapland
Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen - Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Çevik - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Niyazi Mehdi – Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi
Prof. Dr. Omurbek Karmıshakov - Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Çaha – Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Richard W. Mansbach - Iowa State University
Prof. Dr. Rövşan Quliyev - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Prof. Dr. Salih Yılmaz - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Temir Jorobekov – Oş Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Tüzin Baycan - İstanbul Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. Vahit Özmen - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Yıldız Akpolat - Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Cengiz Karakaya - Gazi Üniversitesi 
Doç. Dr. Fatih Erkoçoğlu - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Hacı Mustafa Açıköz - Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri
Doç. Dr. Hamit Ersoy - RTÜK Üyesi
Doç. Dr. Iveta Reinholde - University of Latvia
Doç. Dr. Mohammad Zaifizadeh - Ardabil İslamic Azad University
Doç. Dr. Patrice Brodeur - Universite de Montreal
Doç. Dr. Taşkıner Ketenci - Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Vahap Coşkun - Dicle Üniversitesi
Dr. Emin Yaşar Demirci - DAKA Genel Sekreteri
Dr. Hande Özsan Bozatlı - Avrupa Bölgeler Meclisi Başkanı
Dr. Necdet Subaşı - Başbakan Başdanışmanı
Dr. Kamala Shiriyeva - Guelph University
Dr. Orhan Sami Gültekin - Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı Başkanı
Dr. Viktorija Sipilova - Daugavpils University
Ali Recep Nazlı - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
Alpaslan Durmuş - Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Bülent Şelli - İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezi
Ercan Demirci - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Erdal Bahçıvan - İstanbul Sanayi Odası Başkanı
Gökhan Murat Kalsın - İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nafiz Yılmaz - Din Öğretimi Genel Müdürü
Recep Tezgel - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Danışmanı
Volkan Mutlu Coşkun - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı