Düzenleme

org

ÜNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI – 28-30 EYLÜL 2016 ÜNİDAP INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE
Konferans Onursal Başkanları
Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü
Adnan Demir - Dap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

Konferans Onur Kurulu

Prof. Dr. Cemil Çelik – İnönü Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ebubekir Ceylan – Hakkari Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hikmet Koçak – Atatürk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Çapak – Bingöl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz – Iğdır Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İlyas Çapoğlu – Erzincan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İrfan Aslan – Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ – Fırat Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Doğru – Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muammer Yaylalı – Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Peyami Battal – Yüzüncü Yıl üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz – Ardahan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sami Özcan – Kafkas Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ubeyde İpek – Tunceli Üniversitesi Rektörü




Konferans Koordinatörü


Doç. Dr. Abdullatif Tüzer

Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu


Üyeler

Doç. Dr. İdris Çerkez
Doç. Dr. Ömer Faruk Altunç
Doç. Dr. Yusuf Batar

Yrd. Doç. Dr. Atik Aslan
Yrd. Doç. Dr. Fırat Kurt
Yrd. Doç. Dr. İskender Dölek
Yrd. Doç. Dr. Kasım Mominov
Yrd. Doç. Dr. Ömer Arslan
Yrd. Doç. Dr. Salih Özer

Öğr. Gör. Harun Demir

Volkan Güleç
Danışma Kurulu


Prof. Dr. Adnan Özel – Erzincan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Kazez – Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcı
Prof. Dr. Bayram Şahin - Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent Çakmak – Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Erdal Necip Yardım – Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ekrem Atalan – Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İbrahim Erdoğan – Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İrfan Kaymaz – Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İsmail Özdemir – İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mahmut Doğru – Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Demirel – YYÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muzaffer Aşkın – Tunceli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Orhan Söylemez - Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ö. İrfan Küfrevioğlu – Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Bilim Kurulu


Bilim Kurulu Başkanı – Yrd. Doç. Dr. Atik ASLAN


Prof. Dr. Abdulkerim Sönmez - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Balkaya - 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet İncekara – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İnsel - Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç – Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Aylin Görgün Baran – Hacette Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ayten Öztüfekçi Önal – Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Berat Özipek – Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Saatçioğlu – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek Cindioğlu – Mardin Artuklu Üniversitesi
Prof. Dr. Duran Bolat – YYÜ Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Emin Erdem – Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Emine Feryal Turan – Ankara Üniversitesi DTCF
Prof. Dr. Ertuğrul Yaman – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Esvet Akbaş – YYÜ Fen Fakültesi
Prof. Dr. Gubad IBADOGLU – Azerbaycan Devleti İktisat Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu – Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. İlhami Güler – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. John P. Portelli - Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto
Prof. Dr. Juhani Tuominen - University of Lapland
Prof. Dr. Marja Tuominen - University of Lapland, Kültür Tarihi
Prof. Dr. Mehmet Yıldırım - Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Muhterem Aydın – Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Çevik – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Fatih Ertugay – Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya – Ankara Üniversitesi DTCF
Prof. Dr. Nilgün Çelebi – Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Niyazi Mehdi – Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin Yıldırak – Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Orhan Dengiz - 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Çaha – Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sabir Rüstemli - Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Selahattin Bekmez - Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Şener Demirel – Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Şeref Kılıç – Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Temir Jorobekov – Oş Devlet Üniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Vedat Savaş – Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Prof. Dr. Veli Urhan – Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ali Utku – Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Doç. Dr. Faruk Alaeddinoğlu – YYÜ Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu – YYÜ Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hayrettin Can – Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. İdris Çerkez – Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. İsmail Aytaç – Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Naci Genç – YYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. Selman Yılmaz İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Faruk Altunç - Muş Alparslan Üniversitesi
Doç. Dr. Vahap Coşkun Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Emine Cihangir – Turizm ve Otel İşletmeciliği YO
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Daştan – Erzurum Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen – Cumh uriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Sertaç Hopoğlu – Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sekreterya



Öğr. Gör. Naci Özsoy
Arş. Gör. Ayhan Bilmez
Arş. Gör. Eda Yuca
Arş. Gör. Emine Ulu
Arş. Gör. Muhammed Ahmet Demirtaş
Arş. Gör. Murat Parlakpınar
Arş. Gör. Pınar KAYALI
Arş. Gör. Vedat ALMALI
Okt. Ayşegül Herdili
İhsan Tuğal
Dilber Çetintaş



ÜNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI – 28-30 EYLÜL 2016 INTERNATIONAL UNIDAP REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE- 28-30 SEPTEMBER 2016